Firewall pretplate
Otključajte dodatne mogućnosti Next Generation Firewalla i poboljšajte svoj bezbednosni položaj
Učestalost i sofisticiranost sajber napada rastu iz dana u dan. Da bi se suprotstavile ovoj sve većoj pretnji, mnoge organizacije su dodale proksije, sisteme za prevenciju upada (IPS), sandboxing i druge proizvode pored svojih tradicionalnih firewalla.
Međutim, ovakav fragmentiran pristup samo dovodi do kompleksnosti i većeg potencijala za povrede bezbednosti.
Palo Alto Networks tehnologija nije rasparčana u delove, već na prirodan način integriše Next-Generation Firewalle sa endpoint i cloud security rešenjima.
Sledeće Palo Alto Networks pretplate otključavaju određene funkcije firewalla ili omogućavaju firewallu da iskoristi Palo Alto Networks cloud servise.

Ovde možete pročitati više o svakom servisu ili funkciji (za verziju 11 PAN-OS-a) za koje je potrebna pretplata da bi radile na firewallu.

Pretplate koje možete koristiti sa firewallom

/Advanced%20Threat%20Prevention
Advanced Threat Prevention
Pored svih funkcija uključenih u Threat Prevention, pretplata za Advanced Threat Prevention obezbeđuje ugrađeni cloud-based mehanizam za otkrivanje i prevenciju pretnji, koji koristi modele dubokog učenja. Advanced Threat Prevention štiti vašu mrežu od nepoznatih i pretnji koje se teško otkrivaju proverom celokupnog mrežnog saobraćaja.
/GlobalProtect%20Gateway
GlobalProtect Gateway
Nudi rešenja za mobilnost i/ili velike VPN mogućnosti. Podrazumevano možete da primenite GlobalProtect portale i gatewaye (bez HIP provera) bez licence. Ako želite da koristite napredne funkcije GlobalProtecta (HIP provere i srodna ažuriranja sadržaja, GlobalProtect Mobile App, IPv6 veze ili GlobalProtect Clientless VPN) biće vam potrebna GlobalProtect Gateway licenca za svaki mrežni prolaz.
/WildFire
WildFire
Iako je osnovna podrška za WildFire® uključena kao deo licence za Threat Prevention, usluga pretplate na WildFire omogućava poboljšane usluge za organizacije kojima je potrebna trenutna pokrivenost pretnji, česta ažuriranja WildFire potpisa, napredno prosleđivanje tipova datoteka (APK, PDF, Microsoft Office i Java Applet), kao i mogućnost otpremanja datoteka pomoću WildFire API-ja.
/Advanced%20WildFire
Advanced WildFire
Advanced WildFire pretplata omogućava otkrivanje i prevenciju zero-day malvera. Koristeći kombinaciju dinamičke i statičke analize i „Intelligent Run-time Memory“ analize otkriva skrivene pretnje i stvara zaštitu za blokiranje malvera.

Kada Palo Alto Networks firewall otkrije nepoznati uzorak, on automatski prosleđuje sve podržane tipove datoteka iz bilo koje aplikacije u WildFire servis na naprednu WildFire analizu. Na osnovu svojstava, ponašanja i aktivnosti koje uzorak prikazuje kada se analizira i izvršava u zaštićenom okruženju, Advanced WildFire utvrđuje da li je uzorak benigni, grayware, phishing ili maliciozan, a zatim generiše potpise za prepoznavanje novootkrivenog malvera i u realnom vremenu pravi najnoviji potpis koji je globalno dostupan za preuzimanje.
/Threat%20Prevention
Threat Prevention
Threat Prevention brani vašu mrežu i od pretnji koje su rasprostranjene, ali ne i sofisticirane, i od ciljanih, naprednih pretnji koje sprovode organizovane grupe sajber napadača. Threat Prevention uključuje sveobuhvatnu zaštitu od eksplita, malvera i command-and-control napada. Palo Alto Networks često objavljuje ažuriranja koja opremaju firewall najnovijim obaveštajnim podacima o pretnjama.
Threat Prevention obezbeđuje:
  • Antivirus, anti-spyware (command-and-control) i zaštitu od ranjivosti.
  • Ugrađene spoljne dinamičke liste koje možete da koristite da zaštitite svoju mrežu od zlonamernih hostova.
  • Mogućnost identifikovanja zaraženih hostova koji pokušavaju da se povežu sa malicioznim domenima.
/PAN-OS%20SD-WAN
PAN-OS SD-WAN
Softverski definisana mreža širokog područja (SD-WAN) je tehnologija koja vam omogućava da koristite više interneta i privatnih usluga da biste kreirali inteligentni i dinamički WAN, koji pomaže u smanjenju troškova i maksimiziranju kvaliteta i upotrebljivosti aplikacije. Umesto da koristite skup i dugotrajan MPLS sa komponentama kao što su ruteri, fiewalli, kontroleri WAN putanje i WAN optimizatori za povezivanje vašeg WAN-a na internet, SD-WAN na Palo Alto Netvorks firewallu vam omogućava da koristite jeftinije internet usluge i manje opreme. Ne morate da kupujete i održavate druge WAN komponente. Implementacija PAN-OS SD-WAN uključuje:
  • Centralizovano upravljanje konfiguracijom
  • Automatsko kreiranje VPN topologije
  • Distribuciju saobraćaja
  • Praćenje i rešavanje problema
/DNS%20Security
DNS Security
DNS Security servis je dizajniran da zaštiti vašu organizaciju od naprednih pretnji zasnovanih na DNS-u. Primenjujući napredno mašinsko učenje i prediktivnu analitiku, DNS Security brzo generiše poboljšane DNS potpise za odbranu od poznatih malicioznih DNS kategorija, kao i analizu DNS zahteva u realnom vremenu za odbranu vaše mreže od novogenerisanih i nepoznatih malicioznih domena. DNS Security može da otkrije različite C2 pretnje, uključujući DNS tuneliranje, domene kreirane korišćenjem automatskog generisanja, malver hostove i još mnogo toga. DNS Security zahteva i radi sa vašom pretplatom na Advanced Threat Prevention ili Threat Prevention za potpunu pokrivenost DNS pretnjama.
/Advanced%20URL%20Filtering
Advanced URL Filtering
Pruža mogućnost ne samo kontrole pristupa internetu, već i načina na koji korisnici ostvaruju interakciju sa onlajn sadržajem na osnovu dinamičkih URL kategorija. Takođe možete sprečiti krađu kredencijala kontrolisanjem sajtova na kojima korisnici mogu da ostave svoje korporativne kredencijale.
Advanced URL Filtering koristi bezbednosni mehanizam zasnovan na ML-u za obavljanje inspekcije internet saobraćaja u realnom vremenu. Ovo smanjuje oslanjanje na URL baze podataka i indeksiranje interneta van opsega radi otkrivanja i sprečavanja naprednih napada bez datoteka, uključujući ciljani phishing, malver i exploite, socijalni inženjering i druge tipove veb napada.
/IoT%20Security
IoT Security
IoT Security za firewalle sledeće generacije služi za dinamičko otkrivanje i održavanje inventara IoT uređaja na vašoj mreži u realnom vremenu. Pomoću AI i algoritama mašinskog učenja, rešenje IoT Security postiže visok nivo tačnosti, čak klasifikuje i tipove IoT uređaja sa kojima se prvi put susreće. S obzirom da je dinamičan, vaš inventar IoT uređaja je uvek ažuran. IoT Security takođe obezbeđuje automatsko generisanje preporuka polisa za kontrolu saobraćaja IoT uređaja, kao i automatsko kreiranje atributa IoT uređaja za korišćenje u firewall polisama.
/Enterprise%20Data%20Loss%20Prevention%20(DLP)
Enterprise Data Loss Prevention (DLP)
Omogućava zaštitu zasnovanu na cloudu od neovlašćenog pristupa, zloupotrebe, ekstrakcije i deljenja osetljivih informacija. Enterprise DLP obezbeđuje jedan mehanizam za tačno otkrivanje i doslednu primenu polisa za osetljive podatke u mirovanju i u pokretu koristeći klasifikaciju podataka zasnovanu na mašinskom učenju, stotine obrazaca podataka koristeći regularne izraze ili ključne reči i profile podataka koji koriste Bulovu logiku za skeniranje kolektivnih tipova podataka.
/Virtual%20Systems
Virtual Systems
Ovo je trajna licenca i potrebna je da bi se omogućila podrška za više virtuelnih sistema na firewallima PA-3200 serije. Pored toga, morate da kupite Virtual Systems licencu ako želite da povećate broj virtuelnih sistema iznad osnovnog broja koji je podrazumevano predviđen za seriju PA-400, seriju PA-3400, seriju PA-5200, seriju PA-5400 i PA-7000 (osnovni broj varira u zavisnosti od platforme). Firewalli serije PA-220, PA-800 i VM firewalli ne podržavaju virtuelne sisteme
/AutoFocus
AutoFocus
Pruža grafičku analizu evidencija firewall saobraćaja i identifikuje potencijalne rizike za vašu mrežu koristeći obaveštajne podatke o pretnjama sa portala AutoFocus. Uz aktivnu licencu, takođe možete otvoriti AutoFokus pretragu na osnovu evidencija snimljenih na firewallu.
/Cortex%20Data%20Lake
Cortex Data Lake
Omogućava centralizovano skladištenje logova i agregaciju u cloudu. Cortex Data Lake je neophodan ili veoma preporučljiv kao podrška za nekoliko drugih servisa koje se isporučuju u cloudu, uključujući Cortex XDR, IoT Security i Prisma Access i Traps management servis.
/SaaS%20Security%20Inline
SaaS Security Inline
SaaS Security u saradnji sa Cortex Data Lake rešenjem otkriva sve SaaS aplikacije koje se koriste u vašoj mreži. SaaS Security Inline može da otkrije hiljade Shadow IT aplikacija, ko ih koristi i detalje korišćenja. SaaS Security Inline takođe primenjuje SaaS pravila polisa na sve postojeće Palo Alto Networks firewalle.

Smanjite kompleksnost integrisanim inovacijama

Zatražite ponudu danas i otkrijte moć Palo Alto Networks bezbednosnih servisa.