Shell Control Box

Monitoring privilegovanih pristupa

BalaBitov Shell Control Box je uređaj za monitoring aktivnosti na nivou celog preduzeća koji kontroliše privilegovane pristupe udaljenim IT sistemima, snima aktivnosti kao pretražive revizijske tragove koje možete gledati kao film, i na taj način sprečava maliciozne akcije. SCB se lako instalira i podržava veliki broj protokola. U potpunosti je nezavistan od klijenta i servera - integriše se bezbolno u postojeću infrastrukturu.

Centralna primena polisa

SCB se ponaša kao centralna tačka vašeg IT okruženja za autentifikaciju i kontrolu pristupa, što unapređuje bezbednost i smanjuje troškove administriranja korisnika. Granularno upravljanje pristupima pomaže vam da kontrolišete ko može da pristupa vašim serverima, čemu, odnosno kojim podacima i kada može da im pristupa.

Napredna zaštita osetljivih podataka

SCB savršeno izoluje vaše osetljive sisteme od uljeza ili od neautorizovanih korisnika. Uz to, on prati sve autorizovane pristupe osetljivim podacima i pruža vredne informacije u slučaju ljudske greške ili neuobičajenog ponašanja.

Prevencija malicioznih aktivnosti

SCB nadgleda aktivnosti privilegovanih korisnika u realnom vremenu i otkriva anomalije čim nastanu. U slučaju otkrivanja sumnjivog ponašanja korisnika (na primer unošenje destruktivne komande, kao što je "delete"), SCB može da vam pošalje upozorenje ili da istog trena prekine konekciju.


Jača kontrola zaposlenih i partnera

SCB kontroliše "ko je šta uradio", na primer na vašoj bazi ili na SAP serverima. Svesni ovoga, vaši zaposleni će obavljati svoj posao odgovornije, što će dovesti do smanjenja ljudskih grešaka. Kada imate zapis koji je lak za tumačenje i koji se ne može menjati, lako je otkriti osobu odgovornu za grešku.

Brži, isplativiji nadzor i kontrola

SCB omogućava praćenje ponašanja svakog korisnika tako što ih snima kao revizijske tragove visokog kvaliteta, koji se ne mogu menjati i koje je moguće jednostavno pretraživati. Ovi revizijski tragvi koje možete pregledati kao film, omogućavaju da sve neophodne informacije budu dostupne za ad-hoc analize ili izveštaje o aktivnostima.

Niži troškovi otkrivanja kvarova i forenzike

Kada se dogodi nešto što nije trebalo da se desi, svi žele da znaju pravu priču. Analiziranje hiljada tekstualnih logova može biti noćna mora i može da zahteva angažovanje stručnjaka. Sposobnost SCB-a da lako rekonstruiše aktivnost korisnika omogućava vam da skratite trajanje istrage i izbegnete neplanirane troškove.

Za šta možete da koristite SCB?

• Za nadgledanje IT administratora
• Za kontrolu outsourcing i cloud partnera
• Za kontrolu Citrix i VMware View korisnika
• Za ispunjavanje lokalnih i svetskih standarda
• Da unapredite upravljanje IT incidentima

O BalaBitu

BalaBit – sedište u Luksemburgu – je evropski inovator na polju IT bezbednosti, specijalizovan za log menadžment i napredne monitoring tehnike. Ima prodajne centre u Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Rusiji, Velikoj Britaniji i SAD i partnere u više od 40 zemalja. BalaBit ima kupce širom sveta uključujući i 23 kompanije koje se nalaze na listi 100 najuspešnijih u svetu, tzv. Fortune 100 companies.
Kompanija je opšte poznata po syslog-ng™, open source rešenju za log menadžment, koje koristi više od milion kompanija širom sveta. Ova značajna baza korisnika pružila je čvrstu osnovu za širenje kompanije koje je dodatno podstakao Shell Control Box™.