Omiljeni Help Desk softver

ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus integriše help desk i upravljanje inventarom kako bi omogućio efikasno upravljanje IT infrastrukturom. ServiceDesk Plus se može prilagoditi vašim potrebama, uz laku implementaciju. Više od
20.000 IT menadžera širom sveta koristi ServiceDesk
Plus za upravljanje svojom infrastruktuom.

Zašto izabrati ServiceDesk Plus?

  • Upravljanje incidentima: Omogućava brzo vraćanje u normalu pomoću sveobuhvatnog upravljanja incidentima.
  • Upravljanje problemima: Efektivno eliminiše glavne uzroke i tako stavlja tačku na borbu sa incidentima koji se stalno ponavljaju.
  • Upravljanje promenama: Omogućava vam da se na strukturisan način i pravovremeno izborite sa svim izazovima vaše IT infrastrukture.
  • Katalog servisa: Kreiranjem liste raspoloživih servisa poboljšavate korisničko iskustvo i skraćujete vreme potrebno za isporuku servisa.
  • CMDB (baza podataka upravljanja konfiguracijom): Praćenje i upravljanje svim stavkama konfiguracije sa jednog mesta. Obezbeđuje veću vidljivost svih elemenata sistema tako što za svaki element zna u kakvom je odnosu sa drugim elementima i od kojih elemenata zavisi.
  • Praćenje narudžbenica i upravljanje sadržajem: Prati celokupan životni ciklus narudžbenica, od kreiranja do odobrenja, isporuke i ugovora za svaku pojedinačnu kupovinu i tako doprinosi boljoj organizaciji IT izdataka.
  • Izveštavanje: Zna šta se dešava u vašem helpdesku zahvaljujući intutivnim i robusnim modulima za izveštavanje i interaktivnim kontrolnim tablama.
  • Integracija: integriše se sa mnogim platformama, od alata za nadgledanje, alata za upravljanje korisnicima do integracije zasnovane na API i na taj način vam štedi vreme i resurse.
  • Asset Management: Sa integrisanim Asset Managementom imaćete preciznu sliku o inventaru. Skenira i ažurira svaki element sistema automatski.