Better backup for a virtual world

Symantec NetBackup


Backup može imati različite forme, ali recovery ne bi trebalo. NetBackup sa V-Ray tehnologijom je jedino rešenje koje vam treba za recovery – bez obzira da li za backup koristite kasete, disk, snapshot, cloud – fizičku ili virtualnu sredinu. NetBackup with V-Ray je jedino rešenje koje u jednom proizvodu objedinjuje backup, deduplikaciju, replikaciju, shapshote i podržava VMware i Hyper-V.

Kome je namenjen NetBackup?

  • Velikim preduzećima
  • Velikim UNIX okruženjima ili tamo gde je neophodna podrška heterogenim platformama
  • Organizacijama koje imaju više udaljenih kancelarija/udaljenih data centara i koje žele da upravljaju backup operacijama centralno

Ključne prednosti

  • SkalabilnostNetBackup jednako dobro radi na 100 kao i na 100.000 servera, prati rast vašeg okruženja i može štititi okruženja od više petabajta podataka
  • Efikasnot – Automatizovan backup podataka sa virtualnih mašina i raspoređivanje opterećenja na više hiljada virtualnih hostova
  • PrilagodljivostDeduplication Everywhere (deduplikacija svuda) je integrisana u ovo backup rešenje da bi se postigla zaštita prilagođena potrebama korisnika
Symantec Technical Assistance Partner Program


Symantec Gold Partner