janusSEAL for Outlook

Email kalisifikacija add-in za Microsoft® Outlook®

janusSEAL for Outlook primorava krajnjeg korisnika da primeni bezbednosnu klasifikaciju na svaki email koji šalju iz Microsoft® Outlook®. Ovo je dodatak (Add-in) za Outlook koji:
 • Omogućava pošiljaocu poruke da primeni klasifikacione oznake na poruku
 • Prikazuje informaciju o klasifikaciji email-a primaocu poruke.
janusSEAL for Outlook omogućava organizacijama da implementiraju i sprovode polisu/pravilo proaktivnog označavanja e-poruka. Integriše se sa uobičajenim email gateway-ima. Odmah je spreman za raspoređivanje. Centralno se konfiguriše korišćenjem tehnologije Microsoft Group Policy.

Karakteristike

Slanje poruka

janusSEAL for Outlook Prilikom kreiranja poruka, pošiljalac email-a može da odredi bezbednosnu klasifikaciju poruke:

Ili mora da klasifikuje poruku pošto je kliknuo Send dugme: janusSEAL for Outlook

janusSEAL for Outlook

Primanje poruka

Kada krajnji korisnik prima protektivno označenu poruku, janusSEAL for Outlook istaknuto prikazuje bezbednosnu klasifikaciju primaocu:
janusSEAL for Outlook ima različite primene u organizaciji:
 • Koristi se zajedno sa adekvatno konfigurisanim email gateway-em za kontrolu protoka poverljivih informacija, unutar i izvan organizacije
 • Proširuje kapaciteta email infrastrukture tako da veoma osetljivi podaci budu automatski kriptovani
 • Smanjuje troškove arhiviranja tako što odvaja setove za arhiviranje na poruke visoke vrednosti i poruke niske vrednosti
janusSEAL or Outlook Web App

janusSEAL for Outlook Web App

janusSEAL for Outlook Web App prenosi karakteristike janusSEAL for Outlook-a na Web mail baziran na Outlook-u.
Na notebook ili desktop računaru, u kancelariji ili na putu, uz janusSEAL for Outlook Web App bićete sigurni da će vaš email uvek biti protektivno označen.

Karakteristike

janusSEAL for Outlook Web App ima sličan izgled i pruža osećaj kao janusSEAL for Outlook. Korisnici koji su iskusili lakoću sa kojom se bezbednosne klasifikacijone oznake mogu dodati u poruke koristeći janusSEAL for Outlook neće morati da se dodatno obučavaju za janusSEAL for Outlook Web App. janusSEAL for Outlook

Administratori mogu da ponovo iskoriste konfiguracijska podešavanja janusSEAL for Outlook – većina podešavanja može se primeniti na janusSEAL for Outlook Web App na Exchange OWA CAS Server. Dodatna podešavanja koriste Microsoft Group Policy Objects koja su takođe slična janusSEAL for Outlook.


Specifikacije

janusSEAL for Outlook Web App je kompatibilan sa različitim Web browser-ima uključujući Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari.

Klasifikujte dokumenta


janusSEAL documents

janusSEAL Documents za Microsoft® Word, Excel® i PowerPoint®

Dajući autoru (vlasniku) dokumenta alate za klasifikovanje ili obeležavanje dokumenata koji sadrže osetljive podatke, organizacije mogu da: smanje verovatnoću gubitka podataka; bolje kontrolišu pristup; upravljaju podacima. Autor najbolje zna šta je sadržaj dokumenta i najkompetentniji je da oceni koliko je taj dokument važan za organizaciju. Oznaku klasifikacije prepoznaju druga rešenja u vašoj infrastrukturi, kao što su filteri sadržaja, email gateway i sistemi za upravljanje dokumentima i na osnovu njih primenjuju pravila/polise za bezbednost, privatnost i upravljanje podacima, i tako ostvaruju adekvatno isporučivanje, enkripciju, zadržavanje i arhiviranje dokumenata.

Karakteristike i prednosti

 • Jednostavno za korišćenje: Korisnički orijentisan interfejs koji obavlja složene poslovne procese klasifikacije i upravljanja. Pred korisnicima je jednostavan izbor između nekoliko klasifikacionih oznaka. Omogućava usklađenost sa bezbednosnom polisom i politikom organizacije.
 • Fleksibilno i vođeno polisama: Omogućava korisnicima da koriste klasifikacione oznake i kvalifikatore koji se mogu podesiti u skladu sa bezbednosnom polisom. Klasifkacionom shemom organizacije moguće je centralno upravljati putem Microsoft Group Policy.
 • Jednostavna adaptacija metapodataka na postojećim dokumentima: Jednostavno pretražujte i zamenite tekst klasifikacionih oznaka u zaglavlju (header), podnožju (footer) ili telu dokumenta kodovima polja koji se odnose na klasifikaciju metapodataka.
 • Upravljanje vidljivošću klasifikacionih oznaka: Dozvoljava korisnicima da kontrolišu mesto klasifikacionih oznaka u zaglavlju, podnožju i telu dokumenta.
 • Omogućava filtriranje izlaznih dokumenata na osnovu sadržaja: Čvrsta integracija sa janusSEAL for Outlook omogućava mejlovima da „naslede“ klasifikaciju dokumenata koji se šalju u prilogu. Tako su smanjene mogućnosti greške, a korisnici lakše primenjuju adekvatnu klasifikaciju email-ova. Poverljivi podaci sada mogu biti automatski kriptovani ili dostavljeni drugim sigurnim kanalima.
 • Praćenje bezbednosti: Omogućava organizacijama da prate ponašanje zaposlenih, odnosno da li se na propisan način odnose prema osetljivim informacijama. Svaki pokušaj direktnog menjenja metapodataka se beleži i obezbeđuju se dokazi o neovlašćenom menjanju.
 • Jednostavno za upravljanje: Centralno se raspoređuje preko Microsoft Group Policy ili sl.