Symantec Enterprise Vault

Enterprise Vault je vodeće rešenje za integrisano arhiviranje dokumenata i e-mailova, koje omogućava korisnicima da otkrivaju, upravljaju i skladište nestruktuirane informacije širom organizacije - preduzeća. Enterprise Vault pomaže korisnicima da dedupliciraju informacije na samom izvoru, smanje troškove, sigurno brišu i efikasno otkrivanju informacija u moru dokumenata.

Nove karakteristike

 • Ugrađen servis za klasifikaciju podataka (DCS)
  • Zasniva se na Symantec Data Loss Prevention technologiji, daje kontekst i relevantnost i pruža veću granularnu kontrolu pri otkrivanju, zadržavanju i brisanju poruka u Exchange-u.
  • Otkriva i označava poruke sa privatnim i osetljivim sadržajem, kao što su matični brojevi, bankovni računi i brojevi telefona.
 • Pretraga na osnovu „staraoca“ za brže pronalaženje
  • Brzo pronalazi relevantne podatke u email-ovima, SharePoint-u, fajlovima, IM-ovima itd., na osnovu njihovih stralaca
  • Ciljanje pretrage na određene staraoce radi veće preciznosti pretrage i opoziva
 • Arhiviranje sadržaja sa društvenih mreža i veb sajtova
  • Proširenje pravila usklađenosti na sajtove kao što su Facebook, Twitter, i LinkedIn
  • Čuvanje komunikacija sa društvenih mreža za potrebe eDiscovery-ja.
 • Arhiviranje u Cloud
  • Koristi Nirvanix Cloud Storage kao storage za arhiviranje
 • Arhiviranje sadržaja sa Microsoft SharePoint-a
  • Prošireno upravljanje na SharePoint. Arhiviranje SharePoint biblioteke dokumenata za optimizaciju troškova i usklađenost.
  • Arhiviranje SharePoint biblioteke dokumenata, wiki SharePont lista, sadržaja sa društvenih mreža i još mnogo toga.
Symantec Technical Assistance Partner Program
Symantec Gold Partner

Specijalizacija arhiviranje i discovery

Ključne karakteristike

 • Premeštanje informacija kojima se ređe pristupa sa skupih primarnih sistema za storage i servera na storage prostor nižeg ranga (i niže cene).
 • Efikasna pretraga, čuvanje, pregled i izvoz elektronski skladištenih podataka.
 • Globalna deduplikacija arhiviranog sadržaja (npr. email, fajlovi, sharepoint, IM, baze podataka).
 • Prikupljanje aktivnog sadržaja proširivanjem pretraživanja, indeksiranjem i klasifikacijom podataka koji se nalaze i van Enterprise Vault arhive.

Ključne prednosti

 • Troškovi su manji i do 60% zahvaljujući deduplikaciji i kompresiji koje su bliže izvoru, dok se uz polise zadržavanja i brisanja informacije čuvaju samo onoliko dugo koliko je neophodno.
 • Skraćuje vreme potrebno za backup i recovery tako što premešta starije i podatke kojima se ne pristupa često van proizvodnog sistema u centralizovanu arhivu.
 • Omogućava dubinsku pretragu elektronski skladištenih podataka na nivou cele organizacije, dajući jasan uvid i kontrolu nad otkrivanjem, procenom i upravljanjem nestrukturiranim ili delimično strukturiranim podacima.

Sistemski zahtevi

Operativni sistemi

 • • Windows 2008 R2/Windows 2008 R2 SP1

Minimalni hardverski zahtevi

 • • Broj CPU: 4 @ 2.8GHz
 • • Memorija: 8 GB
 • • Disk Space: 1GB

Preporučeni hardverski zahtevi

 • • Broj CPU: 8 @ 2.8GHz
 • • Memorija: 16 GB
 • • Disk Space: 1GB