Symantec Business Continuity rešenja

Webinar, sreda 18. septembar 2013

Da li već imate obezbeđen kontinuitet poslovanja (Business Continuity) u slučaju otkaza ili katastrofa? Da li ste u potpunosti zadovoljni tim rešenjem?

Pogledajte kako Symantec proizvodi mogu da vam pomognu da sa lakoćom ostvarite kontinuitet poslovanja, kako mogu da vam poboljšaju DR (Disaster Recovery) i backup podataka, kako da poboljšate VMware HA za kritične poslovne aplikacije.

Na Symantec BC rešenja webinaru tokom 30-45 min. upoznaćemo vas na koji način možete da iskoristite vodeće Symantec proizvode za backup, HA (High Availability) i DR (Disaster Recovery) na lak i pristupačan način, a sa kojima možete da obezbedite visoku dostupnost i raspoloživost kritičnih sistema za poslovanje.