2X ApplicationServer XG

2X ApplicationServer XG kombinuje najbolje iz isporuke aplikacija i upravljanja virtualnim radnim stanicama tako što omogućava administratorima da objavljuju aplikacije i virtualne stanice sa jedne (all-in-one) platforme. Iskusite sve prednosti virtualizacije radnih stanica i unapredite mogućnost upravljanja, bezbednost, dostupnost i performanse tako što ćete ispuručiti virtualne radne stanice i aplikacije na Windows, Linux , Mac, Android i iOS sa bilo koje platforme za virtualizacije, umesto da ih instalirate lokalno.
2X ApplicationServer XG je kompatibilan sa Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, ESX i ESXi, Parallels Virtuozzo Containers, Citrix XenServer, Oracle VirtualBox, Windows Remote Desktop Services/Windows Terminal Services i drugim vodećim platformama za virtualizaciju.
2X ApplicationServer XG se licencira po serveru, a ne po korisniku, što licenciranje čini jednostavnijim i pristupačnijim.

Ključne karakteristike:

• Objavljuje virtualne radne stanice i aplikacije na Windows, Linux i Mac, umesto da ih    instalira lokalno
• Nezavisan od hypervisor vendora
• Koristi istog klijenta za povezivanje sa radnim stanicama i aplikacijama na server    terminalu
• Automatski zaustavlja neaktivne virtualne radne stanice kako bi se postigla maksimalna    efikasnost servera
• Bezbolna integracija sa lokalnim radnim stanicama i paletom poslova
• Objavljuje radne stanice i aplikacije na web portal
• Integracija sa 2X LoadBalancer-om
• Centralizovano upravljanje 2X SecureClientGateways
• SSL bezbednost i filtriranje MAC adresa
• Windows Media Player preusmeravanje
• Bi-directional audio
• Integracija sa Deepnet Unified Authentication platform
• Centralno upravljanje za korisnička podešavanja i povezivanja
• Unapređena bitmap ubrzanja
• Kompletno univerzalno štampanje i skeniranje za RDS i VDI
• Automatska redundantnost
• Jedinstveni sign-on
• Virtual desktop pools
• Virtual desktop templates
• Podrška za više monitora
• Application licensing management
• Upravljanje CPU resoursima
• Spreman za Windows 2008 R2 i Windows 7
• Podrška za 64-bit platforme
• Moguće povezivanje sa mobilnih klijenata (iPad, Android, HP    webOS i drugi)
• Potpuna RDP 7/RemoteFX kompatibilnost (Windows client)

2X LoadBalancer For Terminal Services/Citrix

Poboljšajte performanse server terminala, bezbednost i redundantnost raspoređujući opterećenje na osnovu resursa

Budući da Microsoft Terminal Services Serveri podržavaju mnogo korisnika, važno je obezbediti punu redundantnost terminal servera i distribuirati opterećenje između servera da bi se obezbedio optimalni kvalitet servisa.
2X LoadBalancer omogućava da jednostavno rasporedite opterećenje RDP/ICA sesija između terminal servera i da obezbedite otpornost na greške. Uz to, ako dozvoljavate korisnicima prijavljivanje s interneta, možete sakriti pozadinski prikaz servisa terminala da se ne vidi s interneta i izložiti samo jednu gateway mašinu – na taj način ćete drastično povećati bezbednost vaših terminal servera.
Sa 2X LoadBalancer, korisnici se mogu lako ponovo povezati na aktivne i prekinute sesije, tako da nema potrebe za podešavanjem složenog direktorijuma sesija.

Ključne karakteristike:
• Raspoređivanje opterećenja na osnovu resursa
• Obezbeđuje redundantnost terminal servera
• Ponovo povezuje korisnika na prekinute sesije
• Ponovo povezuje korisnika na aktivne sesije
• Integracija sa 2X ApplicationServer
• Prilagođeno za firewall, SSL enkripcija s kraja na kraj
• Podržava Microsoft Terminal Services i Citrix

Remote Desktop & Application Access for Android Devices

2X Client za RDP/Remote Desktop daje vam lak i jednostavan daljinski pristup računarima, aplikacijama i fajlovima na kućnom ili poslovnom računaru sa vašeg Android uređaja, koristeći RDP (Remote Desktop Protocol), gde god da ste. Zahvaljujući integraciji sa ApplicationServer XG možete koristiti sve objavljene Windows aplikacije, Windows radio stanice i virtualne radne stanice.

Karakteristike:
• Podrška za Android od 1.6 nadalje
• Neograničen broj konekcija
• SSL bezbednost i dvostepena autentifikacija
• Integracija za 2X ApplicationServer XG

Remote Desktop & Application Access for iPad & iPhone

Budite uvek povezani sa kućnim ili poslovnim računarom, virtualnim radnim stanicama ili fajlovima gde god da ste pomoću 2X klijenta za iPad i iPhone. 2X klijent vam omogućava da se povežete pomoću RDP (Remote Desktop Protocol) sa udaljenim Windows računarima i aplikacijama, kao i sa 2X ApplicationServer XG i da pokrećete objavljene Windows aplikacije kao što su Microsoft Office, Windows radne stanice sa Windws Terminal Servera i virtualne radne stanice.

Karakteristike:
• Pristup udaljenim radnim stanicama i fajlovima
• Pokreće udaljene aplikacije
• SSL zaštita i dvostepena autentifikacija
• Integracija za 2X ApplicationServer XG